Et beite- og slåttemark-
område på Tilrem ved Brønnøysund, Nordland

Gradiometerkartleggingen avdekket både skjulte strukturer og ukjente detaljer om delvis synlige fornminner fra jernalder, tidlig middelalder og nyere tid. A - usynlig, bekreftet steinlagt vei inn mot trekantanlegget E, B - synlig gravrøys, C - nesten usynlig gravrøys, D - mulig steinkrets, E - synlig (fremgravd) trekantet steinlegning, F - synlig middelalderkirkeruin, G - to usynlige mulige båtgravrester, H - usynlig mulig hustuft med usynlig (delvis bekreftet) veiforgreining, J - diverse moderne traktorveier og grøfter, K - diverse usynlige teiggrenser eller lignende, delvis inntegnet på et kart fra 1892, L - gruslagt gårdsvei.  

HOME