Rester etter et ringformet tunanlegg fra jernalder nord for Brønnøysund, Nordland

Anlegget består av 6 synlige hustufter i en halvbueformasjon omgitt av 8 bålhauger. Gradiometerkartleggingen viste antydninger til ytterligere to tufter, og at det i tillegg til bålhaugene finnes avflatede bålhauger samt en rekke mindre groper og brannflak rundt anlegget, også på vestsiden av Rv. 17. Opprinnelig har anlegget antakelig utgjort en sluttet oval ringformasjon, der de manglende tuftene er fjernet i forbindelse med anleggelsen av riksveien. Kartleggingen tyder på at kjernen i tuftenes veggvoller består av stein, mens de tilsynelatende og i hovedsak er av sand og torv. Av målingene kan en også se antydning til 2-3 ildsteder langs midtaksen i tuftene. Midt inne på tunområdet viste gradiometerkartleggingen tilstedeværelsen av et antatt felles uteareal eller hus omkring et bål eller et ildsted.

HOME