Antatte langhus på Garnås ved Nesbyen i Hallingdal

Flere åkre ble undersøkt i 2012, rundt 570 moh, i nærheten av et tidligere kartlagt utmarksområde med jernvinner og dyrkningsarealer fra forhistorisk tid og middelalder. På den ene åkeren avdekket gradiometerkartlegging skjulte spor etter det som synes å være et kompleks med tre eller fire overlappende langhuslignende strukturer, to separate langhusfragmenter og flere andre aktivitetsspor. Forskjellige gamle spor ble også registrert på de andre åkrene.