Forhistoriske bosetningsspor ved Hokksund, Buskerud

Detaljert gradiometerkartlegging i en kornåker mellom Haug kirke og Eikertun sykehjem, Hokksund, avdekket mer eller mindre tydelige spor etter omkring åtte større og mindre langhus; de lengste kanskje mer enn 60 m lange. Det ble også funnet indikasjoner på mange gravrester og kokegroper eller lignende, samt et forgreinet veifar. Ingen av disse fornminnene er synlig på overflaten. De kraftige forstyrrelsene i øst skyldes moderne vannledninger.Her er endeveggen på et av de antatte hustuftene (nr. 1) markert på bakken. Foto: T. Kvalnes, Bygdeposten